Westfalenstraat

Opdrachtgever    Gemeente Deventer

Het project:project Deventer

  • Herontwikkeling /bouwrijp maken voormalige stortplaats
  • Reconstructie en rioolvervanging Westfalenstraat

De rollen van RuimteRegelaar: projectmanager en adviseur

  • Projectaansturing namens opdrachtgever
  • Advisering vergunningen en procedures
  • Omgevingscommunicatie

Specifieke inbreng en resultaten