Nieuwbouw duurzame woning met camping te Twello

Opdrachtgever    Particulier

Het project:

  • Sloop bestaande boerderij
  • Inrichten erf
  • Verplaatsen bestaande camping
  • Bouw duurzame woning en bijgebouwen

De rol van RuimteRegelaar: Adviseur

  • Bestemmingsplanwijziging
  • Aansturen (milieu) onderzoeken
  • Omgevingsvergunning
  • Contacten met bevoegde overheden

Specifieke inbreng en resultaten

  • Versnelling in doorlooptijd
  • Besparing op kosten onderzoek