Projectmanagement

Wanneer duidelijk is  wat moet gebeuren en een project start, kunt u RuimteRegelaar inzetten om dit project te leiden. Bij een project horen kaders die het speelveld bepalen. RuimteRegelaar organiseert dat het project op dit speelveld verloopt en rapporteert over de voortgang. Tegelijkertijd is zijn blik naar buiten gericht om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Doordat kaders vervagen en rollen diffuus worden lopen projecten in een complexe omgeving vaak uit de hand. Door het geven van vertrouwen en het gunnen van verantwoordelijkheid weet RuimteRegelaar de kracht van mensen te mobiliseren. Zo kan de eigen rol worden ingekleurd en wordt met plezier samengewerkt aan een succes.