Uitbreiding luchthaven Teuge

Opdrachtgever    NV luchthaven Teuge

Het projectvliegveld Teug

  • Baanverlenging
  • Ontwikkeling luchtvaart gebonden bedrijventerrein
  • Herstructurering bestaand bedrijventerrein inclusief parkmanagement
  • Natuurontwikkeling en compensatie
  • Fases: planvorming tot en met realisatie

De rollen van RuimteRegelaar: projectmanager en adviseur

  • Vergunningen en procedures
  • Conditionering
  • Grondtransacties

Specifieke inbreng en resultaten:

  • Intermediair tussen partijen
  • Geen beroepsprocedures bij doorlopen noodzakelijk woud aan vergunningen