Omgevingsmanagement

Ingrepen in de directe woon-  en werkomgeving roepen weerstand op. In veel projecten en processen wordt de omgeving beschouwd als partij waar draagvlak gecreëerd moet worden. RuimteRegelaar onderkent de weerstand maar weet dat het geen zin heeft er tegen te vechten. Draagvlak kan ontstaan door te zoeken naar gezamenlijke belangen. Zo weet RuimteRegelaar de ruimte te scheppen om snel tot uitvoering over te gaan.
Op dat moment is grond beschikbaar, liggen kabels & Leidingen niet meer in de weg en zijn de juiste vergunningen verkregen. Door kennis van procedures - en belangrijker - weet van de juiste indieningsvereisten, creëert RuimteRegelaar de juiste condities voor snelle uitvoering.