Hoornwerk te Deventer

Opdrachtgever    Woonbedrijf Ieder1 Deventer

Het projectHoornwerk - Deventer

  • Sloop/nieuwbouw vooroorlogse woonwijk grenzend aan industrieterrein

De rollen van RuimteRegelaar: project- en procesmanager

Activiteiten:

  • Stedenbouwkundige planvorming
  • Exploitatie overeenkomst gemeente
  • Procedures en vergunningen
  • Grondtransacties
  • Bewoners- & omgevingscommunicatie
  • Aansturing bouw- & woonrijp maken

Specifieke inbreng en resultaten:

  • Intermediair tussen partijen
  • Fiscale winst door splitsing in projectadministratie

-