Transformatievisie Oude Rijnzone

Opdrachtgever    projectbureau Oude Rijn Zone

ProjectOude Rijn-zome

  • Regionale gebiedsontwikkeling in het groene hart
  • Revitalisering watergebonden bedrijventerreinen
  • Natuurontwikkeling
  • Nieuwbouw, wonen en voorzieningen
  • Infra (Rijn/Gouwelijn)

De rollen van RuimteRegelaar: projectleider en adviseur

  • Adviseur herstructurering bedrijventerreinen (topper)
  • Projectleider Grondexploitatie
  • Projectleider Technische haalbaarheid
  • Projectleider planMER en inbreng  milieuaspecten