Opdrachtgevers   Woningstichting Alphons Ariëns en gemeente Druten

Het proces:Deest

  • Nieuwbouwprogrammering
  • Multifunctioneel dorpshuis/kultûrhus
  • Ontgrondingen/natuurontwikkeling in uiterwaarden
  • Economische ontwikkeling
  • Recreatie en toerisme
  • Omgevingscommunicatie

De rollen van RuimteRegelaar: procesmanager en adviseur

Specifieke inbreng en resultaten:

  • Dorpsontwikkelingsprogramma met concrete kansen

-