Rijkswaterstaat Beter benutten A6 Lelystad

Opdrachtgever    Rijkswaterstaat PPO

Het project:         Beter Benutten A6 Lelystad

  • Regionale samenwerking
  • Aanpassing toerit en afrit
  • Maatregelen onderliggende wegen

De rol van RuimteRegelaar: Omgevingsmanager

  • Afstemmen met gemeente en provincie
  • Verkeersmanagement
  • Communicatie

Specifieke inbreng en resultaten

  • Landschappelijke inpassing
  • Gerealiseerd op tijd en binnen Budget